Ontdubbelen van bestanden

Als ondernemer wilt u irritatie bij de ontvangers van uw mailing te allen tijde voorkomen. Net zoals onnodige kosten. Wanneer u voor uw DM-campagne meerdere bestanden inzet – bijvoorbeeld uw eigen klantenbestand en externe bestanden - doet u er dus verstandig aan dubbele adressen te verwijderen. Ontdubbeling van business-to-business bestanden is zeer complex, mede door de vele schrijfwijzen van bedrijfsnamen en het door elkaar gebruiken van vestigingsadressen en postbusadressen. B2B Adressen is gespecialiseerd in het ontdubbelen van business-to-business bestanden en verwijdert zo het hoogste percentage dubbele adressen uit de gemaakte selectie.

  Klantcase
“In het verleden kregen we wel eens klachten van klanten over dubbel ontvangen nieuwsbrieven. Sinds we onze bestanden laten ontdubbelen door B2B Adressen, is dat niet meer aan de orde en durven we ons nieuws weer met trots te verzenden.”