Bestandsupdate en –verrijking

Nauwkeurige, up to date en volledige adres- en bedrijfsgegevens geven optimaal rendement: nieuwe klanten, extra cursisten voor opleidingen en meer animo voor uw aanbiedingen. B2B Adressen levert u de eventuele adresmutaties en kan uw debiteuren- of relatiebestand verrijken met extra gegevens, zoals de branchecode, bedrijfsgrootte, telefoonnummers, namen van contactpersonen, et cetera. Daarmee haalt u maximaal resultaat uit uw communicatie met (potentiële) klanten en relaties.

30 procent winst
Uit ervaring blijkt dat bestanden met bedrijfsadressen die voor het eerst worden opgeschoond al gauw ongeveer 30 procent foutieve adressen bevatten. Niet verwonderlijk, want jaarlijks verhuist ongeveer 15 procent van de bedrijven in Nederland. Daarnaast wisselt jaarlijks ruim 25 procent van de managers van functie of van bedrijf. Voor doeltreffende communicatie zijn periodieke updates dus onmisbaar.

Extra bedrijfsinformatie
Bij veel bedrijven worden bij de registratie van nieuwe klanten alleen algemene contactgegevens vastgelegd, terwijl voor marketingdoeleinden meer informatie nodig is. B2B Adressen breidt uw bestaande informatie uit met extra gegevens, zoals de branche, rechtsvorm en de bedrijfsgrootte.

Neem contact op om te horen hoe wij uw bestanden optimaliseren.

  Klantcase
“Van al onze klanten hebben wij ooit wel eens de adressen opgeslagen, maar niet de bedrijfsinformatie. Voor specifieke diensten willen we alleen klanten van een bepaalde omvang aanschrijven én natuurlijk het liefst op actuele adressen. Daarom laten we B2B Adressen onze bestanden periodiek updaten en verrijken.”