E-mail adressen

B2B Adressen heeft toegang tot opt-in e-mailbestanden en kan daarbinnen de selectie maken die het beste overeenkomt met uw doelgroep. Er kan geselecteerd worden op een specifieke branche, functionaris, regio, en bedrijfsgrootte.

Belangrijk: Wanneer personen expliciet toestemming hebben gegeven om hen relevante informatie toe te sturen, spreekt men van ‘opt-in e-mail adressen’. In de anti-spamwetgeving is tevens vastgelegd dat alleen de bestandseigenaar zelf de e-mailings mag verzenden. E-mailadressen worden niet uitgeleverd. Als gebruiker van deze e-mail adressen moet u zorgdragen voor de aanlevering van een HTML-pagina en een onderwerpregel, waarna de e-mailing op het overeengekomen tijdstip door de bestandseigenaar wordt verstuurd.

Rapportage: Twee weken na de verzending ontvangt u een rapportage waarin wordt aangegeven hoeveel e-mailings zijn verstuurd, hoeveel daarvan door de ontvanger zijn geopend en hoeveel hebben geklikt op de door u opgegeven link.

Voor het versturen van een emailcampagne moet u rekening houden met een minimum orderbedrag vanaf € 1250,00 (ex btw). Dit bedrag kan per bestandseigenaar hoger of lager uitvallen.